Läs om Ultraljud | Ortoped i Stockholm City och Täby | Ortho Human
Orthohuman, Ortoped - kvalificerad behandling av rörelseapparatens sjukdomar, exempelvis ryggbesvär, benskörhet, artrosbehandling, förslitningskador, sen- och muskelinflamationer och relaterade besvär.
PRP, ACP, Vampyrmetoden, artros, ortoped, naprapat, impingement , axelsmärta, knäartros, spondyloartros, degenerativa förändringar, axelsmärta, ultraljud, kortison, kiropraktor, plasmabehandling, ryggont, Osteoporos, artrit, ledsmärta, ryggsmärta, ryggskott, ländrygg, benskörhet, bentäthet, osteopeni, bentäthetsmätning, nackspärr, diskbråck, gonsted, Marjut Sohlman Carlström
16127
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16127,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-21.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Ultraljud

Ultraljudsundersökning för snabb diagnos

Ultraljudsundersökning (UL) är en  undersökningsmetod som använder ultraljud för att skapa två-, tre- eller fyrdimensionella bilder av en vävnad.

De flesta känner till att man ser foster i magen med ultraljudets hjälp, dessutom att man kan hitta förändringar hos fostren tidigt. Men de flesta vet inte att metoden används vid undersökning av såväl muskler, ligament, senor och även i viss utsträckning skelett men också blodkärl.

Andra begrepp som används för undersökning med ultraljud är  MSK UL (muskuloskeletalt ultraljud), ultraljudsdiagnostik och diagnostiskt ultraljud. Ultraljud har många fördelar över andra undersökningar genom att det ger en direkt  bild av den undersökta strukturen (ex. axel). Detta innebär att man kan arbeta aktivt med patientens axel direkt, i olika vinklar och i rörelse, eller i provokation samtidigt som en bild projiceras på skärmen.

Följande strukturer lämpar sig för ultraljudsundersökning

 • Muskler
 • Muskelsenor
 • Nerver
 • Ligament
 • Ledkapslar
 • Skelett
 • Brosk
 • Invärtes organ
 • Blodkärl
 • Facettleder i rygg- och nackkotor

När används ultraljudsundersökning?

UL kan användas för att identifiera vävnadsförändringar i många olika strukturer. En bedömning och diagnostisering bygger på sjukdomshistoria och en klinisk undersökning. I samband med detta kan UL bidra med information och säkerställa diagnos. UL kan även tillföra information om skadans omfattning och allvarlighetsgrad samt bidra med ett kraftfullt utvärderingsinstrument där undersökaren enkelt kan jämföra bilden av samma vävnad vid olika återbesök. UL medför nämligen möjligheten att mäta storlek på svullnader samt avstånd inom vävnaden. Dessa mått kan sedan jämföras med dem fråen ny bild vid nästa besök.

UL används med fördel då man vill undersöka mjukdelar här och nu eller där vanlig slätröntgen inte kan ge svar på frågeställningen eller för att undersöka vad som händer inuti kroppen vid rörelse. Andra fördelar är att UL inte utsätter patienten för någon strålning, det är en billig och snabb undersökningsmetod som ger svar i realtid.

Ultraljud kan exempelvis användas för att diagnostisera
 • Ledbandskador, ex. vid stukningar av knä eller fotled, axelledsluxationer
 • Senskador eller smärta i senor såsom hälsenebesvär, tennisarmbåge (musarm), golfarmbåge, löpar- eller hopparknä, hälsporre
 • Muskelskador, bristningar i vader (gubbvad) eller baksidan av låret (hamstrings)
 • Meniskskador eller ledbandskador i knät
 • Nervinklämningar
 • Inflammationer i t ex slemsäckar, exempelvis s.k. Bakers cysta i knävecket
 • Ledförändringar såsom artros, artrit (vätska i leden)
 • Ljumsk- eller höftbesvär
 • Artros i nackens eller ryggens facettleder samt SI led i bäckenet
Vem utför ultraljudsundersökning?

Vid besök på Ortho Human är det Marjut Sohlman Carlström som utför ultraljudsundersökningen, ofta även injektioner som kan med precision göras med ultraljudets hjälp dvs, ultraljudsledd då man ser att den injicerade vätskan kommer exakt dit man vill att den skall komma. Dessa behandlingar ställer höga krav på träffsäkerhet för att få god effekt.

Marjut Sohlman har flerårig erfarenhet av ultraljudsdiagnostik liksom utbildning inom ultraljudsdiagnostik.

Så här fungerar ultraljudsundersökning

Det finns flera olika sorters ultraljud men de bygger alla på samma princip som går ut på att man skickar ut högfrekventa ljudvågor från en givare som sedan reflekteras mot olika delar av kroppen och dessa registreras sedan av en mottagare. Både givaren och mottagaren sitter i en handenhet (probe) som flyttas över den kroppsdel man vill undersöka. Vävnader med en viss densitet (täthet) reflekterar en viss mängd ljudvågor och vävnader på ett visst djup i kroppen tar en viss tid på sig att reflektera ljudvågorna. Med hjälp av en dator kan man sedan med hjälp av all den informationen man fått bygga upp en bild av det man vill studera.

Olika strukturer absorberar olika mycket ljud och ser därför olika ut på datorskärmen. Hårda strukturer så som skelett och kalk reflekterar alla ljudvågorna tillbaka till proben medan vätska inte absorberar ljudvågor alls. Detta gör att vätska ser helt svart ut på datorskärmen samt att de strukturer som ligger under vätskan ofta syns lite tydligare. Skelett och kalk framstår som ljusa vita fält och inget syns under skelettet efter som allt ljud studsar tillbaka till proben utan att ha passerat skelettet.

Hur går ultraljudsundersökningen till?

Undersökningen kan utföras då patienten står, sitter eller ligger ner, allt beroende på vad man vill titta på.

Undersökaren applicerar ultraljudsgel på huden eller proben. Denna gel gör att ljudvågorna fokuseras från proben ner mot huden och inte sprids iväg. Proben placeras därefter mot huden och flyttas över strukturen för att ge en projektion av hela strukturen och ur olika vinklar. Flera stillbilder eller filminspelningar kan sparas från undersökningen. Vid undersökning av till exempel ett knä jämförs alltid den skadade och friska sidan. Undersökningen innefattar flera strukturer för att ge en så tydlig och heltäckande bild som möjligt av området.

Supraspinatus­senan

Ultraljudsscanning av ett knä